18 september 2018

Waarde optimalisatie

Finwise gaat een stuk verder dan traditionele corporate finance.

Corporate Finance+: Startups & scale-ups hebben vaak behoefte aan veel meer dan louter financiering.  Wij begeleiden onze klanten dan ook met strategisch advies over het fine-tunen van het businessplan, product roadmap, go-to-market strategie, positionering en scaling strategie en bieden hen een kritisch extern klankbord.   Wij kunnen hiervoor een beroep doen op de jarenlange unieke ervaring van Jan Vorstermans als begeleider én als investeerder in vele startups.  Deze Corporate Finance+ benadering kan deel uitmaken van de voorbereidende fase van een kapitaalronde en zonder vaste kosten voor u.

Owner Buy Outs: Als ondernemer zit vaak het overgrote deel van uw persoonlijk vermogen volledig geconcentreerd in uw eigen bedrijf.  Zoiets is vanuit diversificatie-standpunt geen goede zaak.  Het is in feite alsof u slechts in één aandeel investeert.  Wij kunnen creatieve oplossingen bieden aan ondernemers om daarvan reeds een stuk veilig te stellen in een eerder stadium dan bij de volledige verkoop van uw bedrijf.  In deze formule behoudt u de leiding van uw onderneming.

Concreet bestaat deze formule eruit dat u uw onderneming in twee fases verkoopt.

U verkoopt de aandelen van uw bedrijf aan een nieuw opgericht holdingvennootschap en met een deel van de opbrengst koopt u een minderheidsparticipatie in deze holding naast een aantal externe investeerders. Daarnaast gaat de nieuwe holding bij de bank evenveel lenen als het kapitaal dat de aandeelhouders inbrengen.    De oorspronkelijke eigenaar blijft verder het bedrijf leiden voor een initiële periode van vijf jaar en beslist na vijf jaar hoe het verder gaat.  Hij kan dan verkopen aan een derde partij, het management of één van de investeerders.  Wij hebben een netwerk van geïnteresseerde investeerders in dit type transacties.